• REVOLTA E SPAÇIT – MAJ 1973

      Pavarësisht se Spaçi ishte burg unik dhe periudha e funksionimit të tij përfshin kohën e ashpersimit të praktikave të dhunshme të regjimit, Spaçi ka realizuar edhe një prej akteve të pakta dhe të jashtëzakonshme të rezistencës dhe revoltës antikomuniste. Revolta e Spaçit nisi më 21 maj 1973 dhe zgjati 3 ditë. Ajo nisi si […]