• REPARTI 303 – HISTORI E PANJOHUR

    Më 25 maj të vitit 1951, regjimi komunist me urdhër të Byrosë Politike krijoi Repartin 303, – një organ tipik i diktaturës të proletariatit, i mbështetur në modelet sovjetike të Gulakut. Qëllimi ishte unik: jo vetëm burg i sigurisë së lartë për “armiqtë” e sistemit, por edhe kamp pune i sigurisë së lartë me trajtim jashtë çdo […]