• MALLKIMI I MINIERES – BURG

    Kampi ishte në varësi nga Ministria e Punëve të Brendshme, por miniera ishte edhe në varësi nga ministria e këtij sektori. Gjithsesi, përgjegjësia kryesore e organizimit, drejtimit, monitorimit dhe trajtimit ne burgun – kamp ishte e MPB. Norma ishte e detyruar pavarësisht gjendjes shëndetësore, dhe rritej, në varësi nga orientimi politik për nivelin e dënimit […]